Loading

Polityka prywatności

Polityka prywatności portalu z bezpiecznymi anonsami erotycznymi

 1. Wprowadzenie

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników korzystających z portalu z bezpiecznymi anonsami erotycznymi (dalej: “Portal”) i stanowi integralną część Regulaminu Serwisu. Administrator Portalu dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe użytkowników były przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności z RODO i ustawą o ochronie danych osobowych.

 1. Informacje ogólne

2.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Portalu jest Firma Premium. 2.2. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: admin@prywatne-zabawy.pl. 2.3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z wymogami prawa, w szczególności z RODO i ustawą o ochronie danych osobowych. 2.4. Administrator podejmuje wszelkie środki bezpieczeństwa zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

 1. Cele przetwarzania danych osobowych

3.1. Dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia korzystania z usług świadczonych przez Portal oraz umożliwienia kontaktu z użytkownikami Portalu. 3.2. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zamówień na usługi świadczone przez Portal. 3.3. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych, jeżeli użytkownik wyrazi na to zgodę.

 1. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych

4.1. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych użytkowników:

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu;
 • dane dotyczące korzystania z Portalu (np. adres IP, informacje o urządzeniu, informacje o przeglądarkach internetowych);
 • inne informacje podane przez użytkownika w związku z korzystaniem z Portalu.
 1. Prawa użytkowników

5.1. Użytkownik Portalu ma prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania swoich danych osobowych;
 • usunięcia swoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
 • przenoszenia swoich danych osobowych. 5.2. W celu realizacji powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem Portalu.
 1. Pliki cookies

6.1. Portal wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu oraz w celach statystycznych i marketingowych. 6.2. Użytkownik może wyłączyć lub ograniczyć pliki cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.

 1. Zmiany w polityce prywatności

7.1. Polityka prywatności może ulec zmianie z przyczyn technicznych lub organizacyjnych, w tym z powodu zmiany przepisów prawa. 7.2. Zmiany polityki prywatności będą publikowane na stronie Portalu. 7.3. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią aktualnej polityki prywatności przed korzystaniem z Portalu.

 1. Przekazywanie danych osobowych

8.1. Administrator przekazuje dane osobowe użytkowników jedynie w przypadkach wymaganych prawem, w szczególności na wniosek organów ścigania lub w celu ochrony praw Administratora. 8.2. Administrator może przekazywać dane osobowe użytkowników osobom trzecim, jeżeli będzie to niezbędne do wykonania umowy lub na wniosek użytkownika. 8.3. W przypadku przekazania danych osobowych osobom trzecim, Administrator dokłada wszelkich starań, aby przekazywane dane były zabezpieczone w sposób adekwatny do wymagań RODO i ustawy o ochronie danych osobowych.

 1. Postanowienia końcowe

9.1. Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem jej publikacji na stronie Portalu. 9.2. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych w Portalu należy kierować na adres e-mail: admin@prywatnezabawy.pl. 9.3. Wszelkie spory wynikające z przetwarzania danych osobowych użytkowników Portalu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Administratora Portalu. 9.4. Niniejsza polityka prywatności jest integralną częścią Regulaminu Serwisu.

Loading
svg
Quick Navigation
 • 01

  Polityka prywatności